INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdanění důchodu v roce 2015

12.2.2015

Neustále stoupá počet důchodců, kteří mají v penzi vlastní příjem. Pobírají tedy důchod a mzdu či příjem z podnikání nebo pronájmů současně. V letošním roce se budou danit ti pracují důchodci, kteří zároveň pracují/ podnikají a dosáhnout příjmů vyšší než 840 000 nebo jejich penze přesáhne 36 násobek minimální mzdy platné pro dané období.

Do limitu 840 000 se počítají příjmy dle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů, tedy příjmy ze závislé činnosti, samostatně výdělečné činnosti nebo pronájmu (dílčí základy daně). Pokud je penzista překročí, bude zdaňovat i svůj důchod, ať už v jakékoli výši.  Zdaňovat se bude formou přiznání, tedy fakticky až v roce 2016.

Pravidelně vyplácený důchod a penze jsou od daně z příjmů osvobozeny podle zákona o daních z příjmů. Osvobození platí do výše 36násobku minimální mzdy. V letošním roce činí minimální mzda 9 200 korun. Důchod tedy bude osvobozen od daní pouze do částky 331 200 korun. Nad tuto částku vyplacený důchod musí důchodce zdanit ve svém daňovém přiznání.

Novinkou v roce 2015 je i nárok pro všechny výdělečně činné penzisté na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun za rok. Tato daňová sleva platí jak pro zaměstnance, tak osoby samostatně výdělečně činné. Aktivně pracující důchodce avšak budou muset při překročení limitu zdanit celý důchod, i když například činí jen 15 000 korun měsíčně.

V případě, že podnikající důchodce dosáhne příjmu, který je menší než 840 000 korun, platí pro něj osvobození důchodu do částky 331 200 korun a daní pouze důchod nad tuto částku. Činnost podnikajících důchodců je posuzována jako vedlejší a důchodci tedy nemusí platit minimální výši záloh na sociální a zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění platí 13,5 % z poloviny hospodářského výsledku. Sociální pojištění ve výši 29,2 % z poloviny hospodářského výsledku, pokud základ daně z podnikání (hospodářský výsledek) nedosáhne rozhodné částky, nemusí důchodce sociální pojištění platit vůbec. Rozhodná částka pro letošní rok byla stanovena na 63 865 korun.