INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zaměstnávání Ukrajinců

14.4.2022

Do České republiky již před válkou uteklo přes 270 tisíc ukrajinských uprchlíků. Snahou je co nejvíce zjednodušit podmínky jejich pobytu. Zákon zavedl institut tzv. „dočasné ochrany“. Váleční uprchlíci z Ukrajiny tak mohou legálně pobývat v České republice. Institut dočasné ochrany bude zaveden do 31. března 2023 a bude vstupenkou pro válečné uprchlíky z Ukrajiny na pracovní trh, do vzdělávání, sociálního systému či do Schengenského prostoru.

Příchozí mohou získat humanitární dávku ve výši pět tisíc korun na zajištění potřeb a základního vybavení. V případě, že jejich peněžní příjmy budou nadále horší, budou moci o dávku opět požádat (po dobu nejdéle dalších pět měsíců). Děti mohou navštěvovat dětské skupiny, na které bude přispívat stát. České školy budou moci zvýšit kapacity tříd kvůli dětským uprchlíkům. Postarat se o ně budou moci ukrajinští pedagogové i bez znalosti češtiny. Domácnosti, které ubytují uprchlíky by měly dostat 3 000 korun na osobu a měsíc, nejvýše ovšem 12 000 korun za měsíc. Žádost je nutné podat elektronicky, přičemž předpokladem přihlášení do aplikace je jakákoliv forma elektronické identity občana.

Cizinci se zemí mimo Evropskou unii v České republice většinou potřebují zaměstnanecké a modré karty či povolení k zaměstnání. Ukrajinci od 21. března mají v České republice volný vstup na trh práce. Nepotřebují už tak pracovní povolení a práci si mohou hledat přímo. Uprchlíci zatím obsazují méně kvalifikované pozice a místa, kde dlouhodobě chybí lidé. „Uprchlíci nejčastěji nastoupili jako montážní dělníci, řidiči vysokozdvižných vozíků ve skladech, pomocníci ve výrobě, v dopravě nebo třeba jako uklízeči či ve výrobě potravin,“ uvedla mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

Uprchlíci mohou uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu konanou mimo pracovní poměr. V případě zaměstnávání cizinců s dočasnou ochranou musí zaměstnavatelé nadále plnit informační a evidenční povinnosti stanovené zákonem o zaměstnanosti. V případě nesplnění těchto povinností hrozí zaměstnavateli pokuta až do výše 100 000 korun.

Zaměstnavatel nejpozději v den nástupu k výkonu práce musí vyplnit příslušný formulář týkající se oznamovací povinnosti vůči úřadu práce. Pokud při zaměstnání Ukrajince vznikne účast na nemocenském pojištění, zaměstnavatel přihlašuje zaměstnance formulářem oznámení o nástupu do zaměstnání. Poté jako u ostatních zaměstnanců zaměstnavatel zpracovává evidenční listy důchodového pojištění. Za zaměstnance je nutné i platit zdravotní pojištění. Stát je plátcem tohoto pojištění jen v případě, že Ukrajinci nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Zaměstnavatelé jsou i povinni uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území České republiky (tedy kopii vízového štítku z pasu cizince), a to po dobu trvání zaměstnání a po dobu 3 let od skončení zaměstnávání cizince.