INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zaměstnávání cizinců

21.3.2017

V loňském roce za prací z ciziny přicestovalo přes 382 tisíc osob. Nejvíce je zaměstnaných cizinců v Praze a ve středních Čechách.

Zaměstnávání cizinců má jak své nevýhody, tak výhody. Ostatně kauza cizinecké policie, která zasáhla v jednom ze skladů firmy Rohlík.cz specifika zaměstnávání cizinců názorně ukázala. Policie zadržela 85 cizinců a většinu z nich čeká vyhoštění. Policie k tomu uvedla, že tyto osoby sice disponují vízy, ale pro jinou zemi než je Česká republika, tudíž v Česku nemůžou být zaměstnány.

„Zákon připouští výjimku, kdy cizinec nemusí mít povolení k zaměstnání (zaměstnaneckou ani modrou kartu) v případě, že je svým zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb,“ vysvětluje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Petr Habáň. Zákon se dá chápat ovšem i opačně. V loňském roce za problémy se zaměstnáváním cizinců padly pokuty ve výši téměř 9 miliónů korun.

„V rámci EU existuje přeshraniční poskytování, to není problém, ale musí tady ta firma vykonávat dílo. Jestliže tady přijede stavební firma a bude tady se svými stroji, nástroji a lidmi stavět pro vás dům, tak je to v pořádku. Může tady klidně přijet s Ukrajinci s polskými vízy, to není žádný problém. Ale v Rohlíku, ti Ukrajinci tam pracují mezi běžnými zaměstnanci a v ten okamžik tedy dělají to, čemu se říká agenturní zaměstnávání. Jenže jakmile máte agenturní zaměstnance, tj. lidi, kteří vám dávají pouze práci, tak si je musíte najímat agenturním způsobem,“ prohlásil prezident Asociace pracovních agentur Radovan Burkovič.

Firmy, které mají nedostatek pracovníků často spolupracují s agenturami práce. Agentury však mají zakázáno pronajímat firmám cizince ze třetích zemí. Řešením tak často bývá spolupráce se zahraničními subjekty, které pracovníky zajistí, a to buď na základě pronájmu pracovní síly, či na základě outsourcingu služeb. Tyto agentury ovšem musí mít k činnosti licenci.

Podmínky pro přijetí zaměstnance jsou stejné jako v případě zaměstnávání občanů České republiky. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Cizinec může být zaměstnán, je-li držitelem platné zaměstnanecké karty či modré karty (pokud není zákonem o zaměstnanosti stanoveno jinak). Cizinec musí mít i platné povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce a platné povolení k pobytu na území České republiky.  Modrá karta je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Pokud má cizinec modrou kartu, nepotřebuje už zvlášť pracovní povolení.

Kvůli mezerám v zákoně poslanci připravují novelu zákona o zaměstnanosti, která by měla zpřísnit pravidla agenturního zaměstnávání. Například v předloze novely je uvedeno, že pracovní agentury budou muset zaplatit půlmilionovou kauci, pokud budou chtít nabízet své služby. Dále budou v zákoně zakotveny vysoké pokuty, pokud se agentury dopustí pochybení.