INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vyšší daň pro fyzické osoby s vysokým příjmem

7.6.2023

V České republice mámě aktuálně dvě daňové sazby ve výši 15 a 23 procent. Vyšší daňové sazbě podléhají pouze velmi vysoké zdanitelné příjmy. Vláda v rámci tzv. Ozdravného balíčku chce snížit práh 23% daně z příjmů fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy.

Dojde tak k rozšíření skupiny lidí s vysokým příjmem, která platí 23% sazbu daně z příjmů. Ministr financí Zbyněk Stanjura návrh změny vysvětlil na příkladu: „V současnosti zaměstnanec platí 23% daň z příjmů, které přesahují částku 161 300 korun. Do této sumy platí 15% daň. Nově bude tato částka zhruba ve výši 121 000 korun.“ (uvedené částky jsou aktuální pro rok 2023 a pravidelně se valorizují v návaznosti na růst průměrné mzdy).

Jedná se tak o solidární krok, aby se vysoko příjmoví zaměstnanci více podíleli na konsolidaci veřejných financí. Nyní vyšší daň platilo zhruba 0,5 procenta zaměstnanců. Nově by se vyšší sazba měla dotknout 1,5 procenta zaměstnanců.

Vláda chce i zvýšit zdanění firemních příjmů. V současnosti platí pro daň z příjmů fyzických osob sazba 19 procent. Tato sazba platí již 13 let. Dle nové úpravy by společnosti měly odvádět daň ze zisku ve výši 23 procent. Dle Stanjury je v České republice daň z příjmů firem podprůměrná v porovnání se zeměmi Evropské unie. Daň by se měla zvýšit od roku 2025 a státnímu rozpočtu by měla navíc přinést 22 miliard korun.

Naše firmy jsou ovšem zatíženy vysokými sociálními odvody. Zatímco v zemích OECD zaměstnavatelé odvádějí pojistné v průměru kolem 13 procent z hrubé mzdy zaměstnanců, v České republice je to 24,8 procent.

Vláda kromě zvýšení daně z příjmů chce firmám omezit daňovou uznatelnost nákupů osobních automobilů pro podnikatelské účely na první dva miliony z ceny. Podnikatelé si totiž často kupují luxusní vozy na firmu, uplatňují na ně daňový odpočet, ale využívají je k soukromým účelům.