INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vláda rozhodla o prokazování původu majetku

26.5.2015

Díky zákonu o prokazování původu majetku by měla mít finanční správa možnost prozkoumat výši majetku v souvislosti s daňovým přiznáním. V případě, že hodnota neevidovaného majetku převýší 7 milionů korun, vyzve finanční správa k prokázání jeho původu, popřípadě ho zdaní. Pokud návrh zákona schválí parlament a podepíše prezident, měl by zákon o prokazování původu majetku platit od ledna 2016.

„Vláda schválením zákona o prokazování původu majetku plní jeden ze svých klíčových závazků, jedná se o jeden z nejvýznamnějších kroků v boji proti daňovým únikům a daňovým podvodníkům za poslední roky," uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Některé části zákona o prokazování majetku se ovšem nelíbí Hospodářské komoře České republiky. Jejich názor je takový, že nesprávné uplatnění zákona může mít pro některé podnikatele fatální důsledky, neboť finanční úřady budou moci vybrané osoby vyzvat, aby prokázaly, že si majetek pořídily z příjmů, které byly řádně zdaněny nebo zdanění nepodléhají. Je zde obava, že si budou chtít finanční úřady ulehčovat práci a podnikatele zatíží velkou administrativou.

Problémem je i to, že například živnostníci-paušalisté nemají za povinnost archivovat účetní doklady a právnické osoby musí dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty archivovat účetní a daňové doklady jen pět či deset let. Jak komentuje šéf Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý: „Zpětně trestat živnostníka, že si roky neschraňoval účtenky, když mu stát umožnil uplatňovat paušální výdaje, odporuje zdravému rozumu.“

Celkový majetek (jmění) bude zjišťován včetně případných dluhů. Finanční správa dále bude zkoumat celkový příjem, tedy zdanitelný, osvobozený od daně i nepodléhající dani. Následně porovná nárůst jmění a příjmů.  V případě zjištění finančního úřadu, že majetková hodnota nekoresponduje s příjmy, bude zdaněn (poplatník nevysvětí původ příjmů).

Jestliže daňový poplatník na výzvu správce daně nebude schopen prokázat původ svých příjmů a odhadovaná výše stanovené daně bude více než dva miliony, správce daně stanoví daň podle tzv. zvláštních pomůcek. V praxi to tedy bude znamenat, že odhadne výši příjmů poplatníka na základě porovnání s nárůstem jeho majetku. Současně s tím správce daně předepíše penále až ve výši 100 procent. V případě, že bude poplatník spolupracovat, penále bude činit 50 procent. Pokud finanční správa vyměří daň do dvou milionů, penále by mělo být ve výši 20 procent, což je standardní výše podle daňového řádu. Daň bude možné vyměřit jen tři roky zpětně.