INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Spotřební daň

29.11.2018

Spotřební daně se v České republice užívají od roku 1993. Spotřební daň je nepřímou daní. Stát je zavádí za dvou důvodů. Buď za účelem regulace ceny určitých komodit na trhu nebo kvůli zvýšení státního rozpočtu. Jedná se i o účinný prostředek, jak snížit poptávku po škodlivém zboží, neboť spotřební daň v České republice tvoří většinou více jak 50 % ceny zdaněného zboží.


Spotřební daň odvádějí státu výrobci a dovozci daných komodit (plátci daně). Koneční spotřebitelé jsou pak poplatníci této daně, neboť daň je zahrnuta v ceně výrobků.

Spotřební daň se platí z několika vybraných komodit:

 • Daň z minerálních olejů – patří sem benzin, nafta nebo LPG
 • Daň z lihu – předmětem daně je líh včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený v jakýchkoli výrobcích, pokud celkový obsah v těchto výrobcích činí více než 1,2 % objemových etanolu, základem daně je množství čistého lihu vyjádřené v hektolitrech
 • Daň z piva - základem daně je množství čistého lihu vyjádřené v hektolitrech, zákon stanovuje základní sazbu daně a snížené sazby daně pro malé nezávislé pivovary zařazené do pěti velikostních skupin v závislosti na roční produkci piva
 • Daň z vína a meziproduktů – předmětem daně jsou vína, fermentované nápoje a meziprodukty, které obsahují více než 1,2 % objemových alkoholu, nejvýše ovšem 22 % objemových alkoholu, sazba daně se odvíjí podle toho, zda se jedná o tzv. šumivá vína a meziprodukty, nebo o tiché víno, kde je sazba nulová
 • Daň z tabákových výrobků – předmětem daně jsou cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření
  • u spotřební daně z cigaret se vychází z pevné a procentní části sazby daně, výsledná daň se vypočte součtem následujících položek:
   • součin procentní části sazby daně a ceny cigaret pro konečného spotřebitele dělený stem
   • součin pevné části sazby daně a počtu kusů
  • ostatní tabákové výrobky mají pevnou sazbu na kus či kilogram

Spotřební daň z pohonných hmot tvoří největší příjem do státní kasy. Výnos z této daně ovšem míří i do Státního fondu dopravní infrastruktury, ze kterého se financuje stavba silnic či železnic. Pohonné hmoty se musí řídit minimálními sazbami daně, jak je nařizuje Evropská unie.  Druhou nejvýnosnější daní je daň z tabákových výrobků.

Daňové přiznání podává plátce samostatně za každou daň celnímu úřadu do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla. Pokud jsou výrobky dovezeny, daňové přiznání nahrazuje celní prohlášení.