INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2021

16.12.2020

S příchodem nového roku dojde ke zvýšení minimálního pojistného na sociální, zdravotní i nemocenské pojištění. Dochází i ke zvýšení limitu pro zaměstnání malého rozsahu, a to na 3 500 korun.

Dohromady o 85 korun měsíčně stoupnou pro rok 2021 minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, které platí většina živnostníků a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Jedná se o nejnižší růst od roku 2016.

Minimální záloha na sociální pojištění při hlavní činnosti se pro příští rok zvyšuje na 2 588 korun (nárůst o 44 korun) a na zdravotní pojištění na 2 393 korun (nárůst o 41 korun).  Výše záloh na sociální pojištění závisí na výši zisku v předchozím kalendářním roce. Rozhodující je vyměřovací základ, který se počítá jako polovina příjmů ze samostatně výdělečné činnosti po odpočtu výdajů. Vyměřovací základ ovšem nemůže být nižší než státem určené minimum. Minimální vyměřovací základ pro rok 2021 vychází na 8861 korun. Minimální měsíční záloha se následně vypočítá jako 29,2 procenta z vyměřovacího základu. Výše měsíční minimální zálohy na zdravotní pojištění závisí na průměrné mzdě stanovené MPSV. Minimální měsíční záloha činí následně 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy.

Co se týče zdravotního pojištění, musí novou výši minimální zálohy podnikatelé zaslat nejpozději do osmého února. U sociálního pojištění se výše zálohy mění až v měsíci, kdy odevzdáte přehled za rok 2020, což je nejčastěji v dubnu.

Pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, roste v roce 2021 minimální záloha na sociální pojištění na 1036 korun (o 18 korun víc než doteď). Neplatí se pouze v prvním roce výkonu vedlejší činnosti. U zdravotního pojištění se při vedlejší činnosti minimální zálohy neplatí.

Nemocenské pojištění je pro živnostníky a další podnikatele dobrovolné. Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění bude od ledna činit 147 korun. Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je stanoveno z měsíčního vyměřovacího základu procentní sazbou ve výši 2,1 procenta. Nemocenské pojištění je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí.