INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Silniční daň v roce 2023

15.11.2023

Silniční daň dle zákona musí platit firmy a podnikatelé, kteří používají auto k výdělečné činnosti. Od roku 2022 ovšem byla zcela zrušena pro osobní automobily a dodávky do 12 tun. Vláda se tak snažila reagovat na vysoké ceny pohonných hmot. Novela i zrušila povinnost platit zálohy na silniční daň pro všechny poplatníky.

Silniční daň se tak platí jen u vozidel a přípojných vozidel s hmotností od 12 tun. Sazba silniční daně se určuje podle počtu náprav a největší povolené hmotnosti. Poplatníkem silniční daně je provozovatel zdanitelného vozu zapsaného v silničním registru.

Silniční daň se platí za:

  • Nákladní vozidla kategorie N2, N3 s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun a jejich přípojná  vozidla kategorie O3, O4 s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR, a to bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání

Silniční daň se neplatí za:

  • Vozidlo s přidělenou zvláštní registrační značkou
  • Vozidlo kategorie N zvláštního určení nebo
  • Terénní vozidlo kategorie N zvláštního určení nebo
  • Vozidlo kategorie O s karoseriií DA

Daňové přiznání k silniční dani za letošní rok se podává do 32. ledna 2024. V přiznání se uvádí pouze zdanitelní vozidla, za která je dílčí daň vyšší než nula korun, za která se uplatňuje sleva na dani nebo která jsou osvobozena, pokud by jinak dílčí daň za ně byla vyšší než nula korun. V případě, že by výsledná daň byla nižší než 100 korun, daň se nepředepíše a neplatí se.

Někteří podnikatelé a firmy mají na daňových účtech přeplatek, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Celkový přeplatek činí asi 635 milionů korun „Významná část přeplatků na silniční dani vznikla úhradou záloh na tuto daň u osobních vozidel po 1. lednu 2022, ačkoliv byla tato povinnost již zrušena. Přeplatky mohou být jednoduše vráceny do 30 dnů od doručení krátké žádosti podané na váš finanční úřad. Pokud si nejste jisti, jestli máte přeplatek na silniční dani, doporučujeme informaci ověřit přihlášením do vaší daňové informační schránky na portálu Moje daně. Samotnou žádost o vrácení pak můžete snadno vyplnit ve webové aplikaci a doručit na váš finanční úřad datovou schránkou,“ říká generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Po šesti letech se přeplatek stává příjmem státu.