INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Příjem z pronájmu

21.10.2021

Pokud pronajímáte byt, máte daňové povinnosti, které zohledníte v daňovém přiznání.  V dnešním článku najdete informace o tom, jak se daní příjem z pronájmu a kdy se jedná už o podnikání.

Příjem z pronájmu podle § 9 zákona o dani z příjmu podléhá pouze dani z příjmu fyzických osob. Základem daně pro výpočet jsou příjmy z nájmu snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Pronajímatel tak z rozdílu mezi příjmy a výdaji odvádí pouze daň z příjmu, a to ve výši 15 %.  Pro příjmy z pronájmu lze uplatnit i 30% výdajový paušál, maximálně lze však výdaje uplatnit do výše 300 000 korun.

Příjmy z pronájmu spadající pod § 7 zákona o dani z příjmu, tedy ze samostatné výdělečné činnosti (z podnikání) ovšem podléhají nejenom dani z příjmu fyzických osob, ale i odvodům na sociálním a zdravotním pojištění.

Součástí nájemného z nemovitých věcí nebo bytů nejsou úhrady za ceny služeb spojených s jejich užíváním. Jestliže jsou tyto služby hrazeny formou záloh (např. vytápění, dodávka vody, úklid prostor apod.) a jejich zajištění zprostředkovává pronajímatel a po skončení období dojde k jejich vyúčtování, nezahrnují se tyto zálohy do zdanitelných příjmů. Pokud by však tyto služby poskytoval sám pronajímatel, jsou tyto zálohy na služby považovány za zdanitelný.
Mezi daňově uznatelné náklady u pronájmu bytu:

  • pojištění nemovitosti,
  • daň z nemovitosti,
  • náklady na vybavení, opravy a údržbu,
  • poplatky realitní kanceláři,
  • úroky z hypotéky využité na pořízení nemovitosti,
  • poplatky SVJ či družstvu,
  • evidence hmotného majetku.

K posouzení, zda se jedná o ubytovací službu, nebo nájem je rozhodující délka časového úseku a účel ubytování. V případě, že je ubytování poskytováno dlouhodobě za účelem zajištění bytové potřeby nájemce, považuje se tento příjem z tohoto ubytování za příjem z nájmů. Pokud má ale ubytování charakter rekreace a je poskytováno krátkodobě, považuje se tento příjem již za ubytovací službu a toto ubytování podléhá zdanění příjmů ze samostatné činnosti.

Nedávno rozhodl pražský soud o tom, že příjmy z Airbnb jsou příjmy z podnikání. „Na rozdíl od zajištění bytových potřeb člověka, poskytnuté ubytování skrze Airbnb nemůže naplnit zákonem předvídaný účel nájmu bytu, neboť nesaturují jeho potřebu bydlení, ale uspokojují potřebu na ubytování, a proto je nutné jej klasifikovat jako ubytovací službu,“ píše se v rozsudku.