INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pracující důchodci mají možnost požádat o zvýšení důchodu

3.1.2017

Sněmovna schválila návrh zvednout od ledna důchod. Důchodci by si tak mohli měsíčně v průměru polepšit o 309 korun. Je zajímavé, že počet pracujících starších 60 let se za posledních dvacet let v České republice zvýšil o 188 tisíc na celkový počet 365 tisíc ke konci roku 2015.

Pracující důchodci mají výhodu v tom, že si mohou důchod zvýšit jeho přepočtem, a to po každých 360 odpracovaných dnech. Důchod lze i zvýšit, pokud budou v zaměstnání nadále pokračovat. Tento přepočet se ovšem neprovádí automaticky, je nutné, aby si o něj důchodci zažádali sami. Lidé si mohou žádost podat na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště, případně ji zaslat přímo na ústředí České správy sociálního zabezpečení.

Pracujícím důchodcům je doporučeno, aby si o přepočet důchodu požádali vždy po získání 360 dní výdělečné činnosti. Není tedy nutné, aby žádost odkládali či čekali až do doby, než ukončí zaměstnání. Do potřebné doby 360 kalendářních dnů se ovšem nezapočítávají dny neplaceného volna, neomluvené absence, dočasné pracovní neschopnosti, či ošetřování člena domácnosti. O přepočet důchodu mohou požádat i ti, kteří odešli do předčasného starobního důchodu a nadále vykonávají výdělečnou činnost po dosažení řádného důchodového věku.

K žádosti je nutné přiložit evidenční list důchodového pojištění, pokud již tak neučinil zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné, musí přiložit výpis z evidence OSVČ, která jim vydá příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Zvýšení starobního důchodu je vždy individuální, stanovuje se z výpočtového základu, ze kterého byl důchodci vyměřen.

„U důchodců, kteří pobírají důchod a současně pracují, zvýšení činí 0,4 procenta výpočtového základu za každých 360 odpracovaných dnů. Nárok na zvýšení vzniká ode dne následujícího po dni, kterým důchodce získal 360 započitatelných dnů výdělečné činnosti. Případný nezhodnocený zbytek dnů se použije pro eventuální následující zvýšení,“ vysvětlila mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.