INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Plánované změny u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti

15.2.2023

V rámci transpozice evropské směrnice dojde ke změnám u dohod o provedení práce (DPP) a u dohod o pracovní činnosti (DPČ). Od roku 2024 by měli mít zaměstnanci pracující na dohodu nárok na dovolenou. Novelu by měla projednat vláda.

Práce na dohodu se nejčastěji používá u přivýdělků, různých brigád nebo zkrácených úvazků. Jejich uzavírání a ukončení je snadné. Na dohodu o provedení práce je možné odpracovat ročně u jednoho zaměstnavatele nejvýše 300 hodin. Sociální a zdravotní pojištění se neodvádí, pokud odměna nepřesáhne 10 000 korun měsíčně. Co se týče dohod o pracovní činnosti, je možné pracovat u zaměstnavatele nejvýše rok v průměru 20 hodin týdně. Sociální a zdravotní pojištění se platí v případě, že výdělek překročí 4 000 korun.

Ze zákona vznikne dohodářům právo na dovolenou. Pro účely výpočtu nárok na dovolenou se u zaměstnance pracujícího na DPČ a DPP bude považovat týdenní pracovní doba v délce 20 hodin týdně,  a to bez ohledu na to, zda a v jakém skutečném rozsahu počtu hodin týdně byla práce v předmětné dohodě sjednána a následně konána.

Podmínky pro nárok na dovolenou:

  • pracovněprávní vztah zaměstnance k zaměstnavateli na tutéž dohodu tedy musí v příslušném kalendářním roce nepřetržitě trvat alespoň 4 týdny (tj. 28 kalendářních dnů)
  • zaměstnanec pracující na dohodu musí odpracovat alespoň 4násobek své týdenní (fiktivní) pracovní doby

Lidé pracující na dohodu by měli mít také nově nárok na ošetřovné. Podmínkou bude účast na nemocenském pojištění.

Další chystanou novinkou je evidenci lidí pracujících na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti. Stát by chtěl mít tak větší přehled. Vládní koalice by také měla jednat o navýšení limitů u práce na dohodu. „Navýšení limitů jsme připraveni realizovat. Máme na tom už i určitou dohodu, ale zároveň to chceme také spojit i s otázkou evidence. Chceme mít vhled do řetězení, kumulace (dohod). Je to důležité i z hlediska transparentnosti sociálního systému, abychom byli schopni sledovat příjmy u osob, které čerpají dávky státní sociální podpory či v hmotné nouzi,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.