INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Paušální daň v roce 2022

7.10.2021

V příštím roce se i zvýší tzv. paušální daň. V současnosti je paušální daň ve výši 5 469 korun.

Daň byla zavedena v tomto roce a má zjednodušit všechny povinnosti vůči státu. K paušální dani se přihlásilo více než 65 tisíc živnostníků.  Paušální daň mohou využít OSVČ, které mají příjmy do jednoho milionu korun. Nemohou ji naopak využít plátci DPH (nárok nemají ani dobrovolní plátci DPH) i ti, kteří mají i registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby. Zároveň OSVČ nesmí být dlužníkem, vůči které bylo zahájeno insolvenční řízení. OSVČ nesmí být ani společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti a nesmí vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Výhodou paušální daně je to, už nemusíte podat daňové přiznání ani Přehledy na pojištění. Nutná je jen evidence příjmů během roku a pohledávky k poslednímu dni roku. Pokud ovšem vstoupíte do paušálního režimu, nemůžete si už uplatnit žádné daňové slevy na manželku, děti ani jiné úlevy.

S příchodem nového roku se paušální daň zvýší o více než 500 korun, a to na 5 994 korun. V této částce je zahrnuto minimální zdravotní pojištění ve výši 2 627 korun, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 3 267 korun a daň z příjmů ve výši rovných 100 korun.

Osoby samostatně výdělečně činné, které jsou v paušálním režimu už v letošním roce si pouze v lednu změní výši zálohy. Ti, kteří budou chtít do paušálního režimu vstoupit až od roku 2022, musí finančnímu úřadu podat oznámení o vstupu do paušálního režimu. Lhůta pro podání oznámení je do desátého dne rozhodného zdaňovacího období, tj. období, ve kterém poplatník vstupuje do paušálního režimu. Pro rok 2022 je tedy nutné podat oznámení do 10. ledna 2022. 

Paušální daň je splatná do 20. dne zálohového období (kalendářního měsíce), na které se záloha platí. Zálohy se platí na účet místně příslušného finančního úřadu.