INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Odpočet úroků z hypotéky

26.11.2019

Úroky z hypotéky a z úvěrů na bydlení je možné si odečíst od základu daně z příjmů až do částky tři sta tisíc korun ročně. V dnešním článku si shrneme podmínky pro uplatnění tohoto odpočtu.

Podmínky pro odpočet úroků z úvěru:

  • Být účastníkem úvěrové smlouvy
  • Vlastnit nebo spoluvlastnit předmět financování
  • Užívat předmět financování k trvalému bydlení (v nemovitosti můžou bydlet vaše děti, rodiče, prarodiče anebo druhý z manželů, pokud společně s ním nežijete ve společné domácnosti).

Úvěr musí být použit na financování bytových potřeb. Dle zákona o daních z příjmů se bytovou potřebou rozumí např. výstavba bytového domu, rodinného domu, bytové jednotky či jejich koupě, popř. údržba či změna, pořízení pozemku za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytového či rodinného domu do termínu stanoveného zákonem a další. Úroky z úvěru si nelze odečíst, pokud byl úvěr použit na pořízení rekreační, podnikatelské, investiční nemovitosti.

Typ úvěru, na který se dopočet vztahuje: např. úvěr ze stavebního spoření, hypoteční úvěr, úvěr poskytnutý stavební spořitelnou nebo bankou, a to v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem.

Pokud budete odečítat od základu daně úroky z úvěru, který sloužil ke koupi pozemku, musíte na něm do čtyř let od podpisu úvěrové smlouvy zahájit stavbu nemovitosti.

Poplatník si může odečíst částku, která závisí na výši sjednané úrokové sazby a počtu let do konce splatnosti hypotéky. Jak již bylo zmíněno, úroky z úvěru na bydlení lze odečíst v maximální výši tři sta tisíc korun ročně, tedy 25 tisíc korun měsíčně. Přehled o zaplacených úrocích posílají banky a stavební spořitelny klientům zpravidla na začátku roku. Úroky z daní je dobré odečítat hned na začátku úvěru, neboť právě v tomto období úvěr je umořován většinou jen 20 procent z celkové splátky. Zbývajících 80 procent představují právě úroky.