INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nová Zelená úsporám

30.9.2021

Nová Zelená úsporám bude dostupnější více lidem. Dotační program Nová zelená úsporám podporuje energeticky úsporné stavby či renovace, obnovitelné zdroje energie a nově také adaptaci na měnící se klima. Zelená úsporám je dosud nejefektivnějším a nejvyužívanějším dotačním programem u nás. Od začátku roku 2014 získalo dotaci přes 65 tisíc příjemců v celkové hodnotě deset miliard korun.  Evropská unie do roku 2030 poskytne pro tyto účely až 39 miliard korun.

Dotaci lze získat na Dešťovku, na ohřev vody pomocí tepelného čerpadla nebo na pořízení dobíjecí stanice pro automobil. Dále v rámci adaptace na změnu klimatu mohou lidé z bytových domů zkombinovat žádost o zateplení domu s výsadbou stromů na veřejně přístupných místech. Program dále pomůže s výměnou starých neekologických kotlů, kterým vyprší použitelnost v září příštího roku. Bude se tak doplňovat s kotlíkovými dotacemi pro domácnost s nižšími příjmy.  Dotace se zcela nově vztahují také na trvale obývané rekreační objekty. Dochází i k navýšení některých příspěvků, například maximální dotace u bytových domů na 50 % z celkové ceny úprav.

Pro příklad na úpravy rodinného domu dostanete:

 • až 650 000 korun (maximálně 50 % z celkových výdajů) na zateplení obvodových stěn, střech stropů a podlah, výměnu oken, dveří nebo jiných stavebních otvorů,
 • až 500 000 korun na výstavbu nebo nákup pasivního rodinného domu,
 • až 100 000 korun na kotel nebo tepelné čerpadlo (výše příspěvku se liší podle druhu tepelného zdroje),
 • až 200 000 korun na fotovoltaické systémy,
 • až 110 000 korun na zřízení efektivního systému k zachytávání a využívání dešťové a odpadní vody,
 • až 60 000 korun na systémy k ohřívání vody,
 • až 50 000 korun na stínící techniku,
 • až 100 000 korun na řízené větrání s rekuperací,
 • až 10 000 korun na výstavbu zelených střech,
 • až 40 000 korun na systémy, které využívají odpadní vody k získávání tepla,
 • až 30 000 korun na dobíjecí stanici pro elektromobily,
 • až 35 000 korun na projektovou přípravu.

O příspěvek nově mohou žádat také majitelé a stavitelé bytových jednotek, které se nachází kdekoliv na území České republiky. Podle dřívějších pravidel mohli žádat jenom pro byty v Praze, zatímco ostatní mohli čerpat podporu pouze z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Další novinkou je sloučení s programem Dešťovka, zaměřeným na hospodaření s vodou.

O dotaci lze žádat od 12. října a uznávat se budou výdaje od začátku roku 2021. Podání žádosti a všech potřebných dokumentů bude probíhat zcela online přes webové stránky www.novazelenausporam.cz. Vyhodnocení žádosti bude trvat asi šest až devět týdnů.