INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nevýhody OSVČ

20.10.2015

V dnešním článku si shrneme všechny nevýhody osoby samostatně výdělečně činné. Avšak vše má své pro a proti.

Jako osoba samostatně výdělečně činná můžete prosazovat vlastní nápady a myšlenky, být „pánem svého času“. Mezi hlavní motivy, proč lidé zahajují samostatnou výdělečnou činnost, paří pracovní svoboda, seberealizace a možnost dosahování vysokých zisků.

Jako první nevýhodu pro OSVČ lze spatřovat v riziku. Ostatně podnikání je vždy spojené s riziky a OSVČ ručí celým svým majetkem. Zaměstnanec nemůže být dlužníkem, neboť zaměstnavatel je zodpovědný za veškeré daňové povinnosti svého zaměstnance.  Pokud OSVČ nezaplatí, nebo špatně vypočítá daňové povinnost, může to být velkým problémem a může se to táhnout dlouhé roky.

Zaměstnanci mají větší právní ochranu, například pokud nedostanou včas měsíční výplatu. Pro drobné živnostníky je velkým problémem, že i když chtějí platit své účty včas, zákazníci platí pozdě nebo také vůbec.

Jako velká nevýhoda je i dovolená, neboť OSVČ ji mají vždy neplacenou, zatímco minimální doba dovolená pro zaměstnance jsou čtyři týdny. Některé firmy dokonce poskytují dovolenou ve výši pěti týdnů. OSVČ nesledují počet odpracovaných hodin a víkendy pro ně také nemusí nutně znamenat volno. Mnoho času jim zabírá i povinná administrativa vůči všem státním institucím.

Osoby samostatně výdělečně činné nemají nárok na žádnou náhradu mzdy a finanční plnění od státu během prvních 14 dní nemoci. OSVČ nemají nárok ani na ošetřovné v případě nemoci dítěte nebo jiného člena rodiny. Živnostníci mají i nižší důchody, neboť zaměstnanci odvádí na sociálním pojištění více (když do povinných odpočtů započítáme i platby na pojistné placené zaměstnavatelem).

Samozřejmostí je i to, že OSVČ nemají žádnou dvouměsíční výpovědní lhůtu, natož nárok na odstupné. V porovnání se zaměstnanci OSVČ dostanou i nižší podporu v nezaměstnanosti. Mateřskou mohou čerpat, jen pokud jsou účastníky dobrovolného nemocenského pojištění.

OSVČ si musí všechny daňové benefity hradit ze svého. V případě nemoci mají OSVČ nárok na nemocenské dávky až od 15. dne a to pouze v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění.