INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Návrh na zavedení uhlíkové daně v roce 2014

11.9.2013

Ministerstvo financí připravilo návrh na zavedení tzv. uhlíkové daně, v reakci na budoucí legislativu Evropské unie. Zvýšené sazby by se měly týkat pouze těch zařízení, které nespadají pod evropský systém obchodování s povolenkami a emise skleníkových plynů a zároveň nejsou v současné době osvobozeny od daně. Uhlíková daň by měla být zavedena v roce 2014.

Jak uvedl Dieter Helm, ekonom a expert na energetiku z Oxfordské univerzity, klimatické cíle Evropské Unie nefungují. Největší pobídkou pro boj se znečišťováním ovzduší by podle něj měla být právě uhlíková daň: „Musí se zdanit spotřeba CO2, ne jeho produkce. Jediná možná cesta, jak chránit ovzduší a nezničit vlastní průmysl, je soustředit se i na import CO2. Uvalit daň na vlastní ekonomiku je poměrně jednoduchá záležitost. Dovoz je ale mnohem složitější - nemůžete samozřejmě vypočítat, kolik CO2 vzniklo při výrobě toho kterého produktu, “ říká Dieter Helm.  Podle tohoto ekonoma je systém povolenek nestabilní, krátkodobý a ceny jsou velmi nízké.

"Emitenti 40 procent skleníkových plynů nejsou dosud nijak postiženi, přičemž systém EU-ETS (emisních povolenek) na ně z různých důvodů uplatnit nelze. Za vhodný nástroj, který je již v praxi v některých členských státech EU uplatňován, se považuje zdanění zohledňující emisní obsah paliva," uvedlo ministerstvo.

Navýšení sazeb daně odpovídá 15 eurům za tunu emisí oxidu uhličitého, které vznikají spalováním relevantních paliv. Hlavní cílem uhlíkové daně je motivovat subjekty ke snižování emisí oxidu uhličitého. Kromě environmentálního cíle by i zavedení této daně mělo vést k snížení rozpočtového schodku a mělo by eliminovat základní narušení soutěžního prostředí na trhu s teplem.