INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Náhradní plnění 2016

31.1.2017

V souvislosti se zákonem o zaměstnanosti hovoříme o tzv. náhradním plnění, jenž stanovuje povinnost zaměstnavatele, který zaměstnává více jak 25 zaměstnanců, zaměstnat 4 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Jestliže například zaměstnáváte 25 zaměstnanců, musíte dle zákona zaměstnat jednoho člověka se zdravotním postižením.

Zaměstnat člověka se zdravotním postižením je první možnost, jak tuto povinnost splnit.

Mezi osoby se zdravotním postižením se řadí:

  • osoby ve třetím stupni invalidity (osoby s těžším zdravotním postižením),
  • osoby v prvním a druhém stupni invalidity,
  • osoby zdravotně znevýhodněné,
  • osoby, které sice byly posouzeny, že již nejsou invalidní, ale započítávají se ještě 12 měsíců ode dne posouzení, že již invalidní nejsou.

Druhou možností může být odběr výrobků či služeb u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. Odběr zboží nebo služeb musí být ve výši 7-mi násobku průměrné měsíční mzdy. Za rok 2016 byla průměrná měsíční mzda ve výši 27 000 korun.  Ke splnění povinného podílu za jednu nezaměstnanou osobu se zdravotním postižením, musí  firma odebrat služby ve výši 7 x 27 000 korun tedy 189 000 korun.

Zaměstnavatel musí do 15. února 2017 na krajské pobočce Úřadu práce ohlásit splnění povinného podílu. Ve formuláři je nutné uvést identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly služby nebo výrobky čerpány, jejich cenu, datum odebrání a číslo dokladu.
Poslední možností je odvést poplatek do státního rozpočtu. Všechny tyto způsoby lze vzájemně kombinovat. Do státního rozpočtu se odvádí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za I. - III. čtvrtletí 2016.

Za nesplnění této povinnosti může být vyměřena pokuta až do výše 1 000 000 korun (v případě nezaměstnání zdravotně postižených osob), za nesplnění oznamovacích povinnosti může být předepsána pokuta až do výše 100 000 korun.