INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce odpustit odvody za zaměstnání u mladých absolventů a padesátníků

5.11.2015

MPSV navrhuje, že by zaměstnavatelé nemuseli platit sociální odvody za zaměstnání mladých lidí do 25 let a nad 50 let, stejně tak rodiče malých dětí. Ministerstvo tak chce zvýšit zaměstnanost u těch lidí, kteří hledají práci obtížně.

Avšak projednání návrhu vláda odložila, neboť ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) na zasedání chyběla, jelikož je pracovně v zahraničí. Osvobození zaměstnavatelů od sociálního pojištění by dle návrhu mělo být na 12 měsíců. Toto osvobození by bylo možné za podmínky, že přijmou nezaměstnané absolventy, padesátníky a rodiče po rodičovské. Odvody by místo zaměstnavatelů platil stát.

Z návrhu ministerstva vyplývá, že by nárok na podporu měli mít všichni zaměstnavatelé – malé i velké firmy, organizace či instituce. Potenciální zaměstnanec, který by byl přes rok evidován na úřadu práce a byl by ve věku pod 25 let či nad 50 let, by musel zaměstnavatel zaměstnat na dobu neurčitou. Týkalo by se to i rodičů, kteří nemají děti starší 4 let a hledali by zaměstnání déle než půl roku.

Sleva na pojistném by se mohla týkat celkově 118 600 uchazečů o práci. Státní rozpočet by získal 3,74 miliardy korun, pokud by alespoň polovina z nich získala uplatnění díky opatření. Na pojistném a dani z příjmů stát u nezaměstnaného platí ročně 100 932 korun a sleva na odvodech by vyšla 37 764 korun, čímž by stát ušetřil 63 168 korun za rok.

Aby zaměstnavatelé nemuseli rok platit odvody, nesměli by mít dluhy na daních a pojistném a nesměli by být v platební neschopnosti. Od státu by také nemohli pobírat ještě jiné příspěvky na podporu zaměstnanosti.

Dle návrhu by měla sleva činit maximálně polovinu odvodů z průměrné mzdy, v úvahu by se bral výdělek v zemi za první tři kvartály předchozího roku. V letošním roce by to tedy měsíčně bylo maximálně 3 147 korun.

Sleva na pojistném již v České republice byla zavedena už v roce 2009. Avšak rok poté se zrušila kvůli administrativní náročnosti a úsporám.