INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Letos končí přechodné období s možností písemného podání tiskopisů ČSSZ

7.9.2013

Již od 1. 1. 2014 budou muset zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), ošetřující lékaři včetně zdravotnických zařízení komunikovat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) výhradně elektronicky. Nové povinné elektronické podání dokumentů vláda schválila již v roce 2011 a právní úprava ji zavedla od 1. 1. 2013, z důvodu nepřipravenosti byl ovšem rok 2013 stanoven jako přechodné období. V tomto období ČSSZ ještě akceptuje písemné podání předepsaných tiskopisů.

V průběhu tohoto období se ukázalo, že především ošetřující lékaři a zdravotnická zařízení podávají předepsané tiskopisy výhradně písemně. Na elektronickou komunikaci se lépe připravují zaměstnavatelé a OSVČ, kteří ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, elektronicky podali na Českou správu sociálního zabezpečení více než dvojnásobné množství tiskopisů. Pomoc a informace k elektronickému podávání poskytuje příslušná okresní správa sociálního zabezpečení každý pracovní den. S řešením technických problémů pomůže call centrum ČSSZ pro e - Podání na telefonním čísle 585 708 290.

Seznam předepsaných tiskopisů, které se musí od roku 2014 podávat elektronicky:

 • Zaměstnavatelé/účetní jednotky
  • Evidenční list důchodového pojištění
  • Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění
  • Přehled o výši pojistného
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
  • Přihláška do registru zaměstnavatelů
  • Odhláška z registru zaměstnavatelů
  • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
  • Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
 • Osoby samostatně výdělečně činné
  • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za daný rok
  • Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti
  • Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění
  • Přihláška OSVČ k účasti na nemocenském pojištění
 • Ošetřující lékaři
  • Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti
  • Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění