INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Komise navrhla reformu pravidel DPH v EU

9.11.2017

Evropská komise v říjnu představila plán na největší reformu pravidel týkajících se DPH v Evropské unii. Jedná se o návrh na zavedení tzv. definitivního režimu DPH. Cílem je nahradit systém, který v rámci EU funguje od roku 1993. Nová pravidla by měla být funkční od roku 2022 a měla by snížit daňové úniky při obchodování přes hranici mezi členskými zeměmi.

Efektivní výběr daní se se řeší nejen v České republice ale i ve všech členských státech EU. Dle komise se ročně v celé Evropské unii ztrácí na výběru DPH přes 150 mld. euro. Důvodem jsou právě přeshraniční podvody s DPH. Daňové úniky by se díky novému systému měly snížit až o 80 %.

„V dnešní době jsou přeshraniční transakce osvobozeny od platby DPH. To často vede k tomu, že obchodník ve druhém státě odvádí celou daň, zatímco obchodník v prvním státě daň neplatí vůbec,“ vysvětlil český europoslanec Luděk Niedermayer.

Návrh počítá s tím, že se již nebude rozlišovat domácí, či přeshraniční obchodování v EU. „Jeden jednotný trh, jedna jednotná pravidla pro DPH. Je třeba přestat na prodeje uvnitř společenství pohlížet jako na import a export,“ uvedl eurokomisař pro daně a cla Pierra Moscovici. Nový systém by měl zajistit, aby s přeshraničnímu transakcemi za zboží a služby bylo nakládáno jako s vnitrostátními.

DPH by měla být placena podle daňových sazeb cílové země. Daňové přiznání by ale firmy elektronicky vyplňovaly ve svém státě, ve svém vlastním jazyce a podle stejných pravidel jako jsou pravidla tuzemského trhu. Poté by si státy daň přeposlaly. Komise si od tohoto opatření slibuje i jednodušší pravidla a administrativní úspory.

Definitivní systém pro přeshraniční transakce je komisí velmi podporován. Česká republika je ovšem zastáncem režimu reverse charge (režim přenesené daňové povinnosti). Největším obhájcem je Andrej Babiš, který se snažil tento systém prosadit i v rámci Rady ministrů. Daň z přidané hodnoty by dle tohoto režimu měl odvádět až poslední obchodník v celém řetězci. Platbu daně by tak měl provést ten, kdo bude finální výrobek prodávat spotřebiteli. Avšak dle Evropské komise by režim reverse chargé znamenal pro firmy výrazný nárůst administrativy.