INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Je pro studenty výhodné podat daňové přiznání?

19.3.2014

Někteří studenti si při své přípravě na budoucí povolání stihnou ještě přivydělávat. Většina studentů však neuplatňuje během roku v plném rozsahu slevy na dani a je tak pro ně výhodné podat si daňové přiznání a tím získat možnost obdržet zpět zálohy zaplacené na dani během roku.

Pro studenta je nejjednodušší, když veškeré daňové záležitosti vyřídí zaměstnavatel. Student ale musí mít u svého zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a požádat ho o provedení ročního zúčtování. Toto roční zúčtování lze provést v případě, že student během roku pracoval pouze pro jednoho zaměstnavatele anebo na sebe jednotlivá zaměstnání navazovala.  V případě, že měl student souběžně více zaměstnavatelů a z příjmů mu byly sráženy zálohy na daň, pak má povinnost podat daňové přiznání.

Daňové přiznání se některým studentům vyplatí díky nároku na daňový přeplatek. Povinnost podat daňové přiznání mají studenti, kteří například pracovali během roku pro více zaměstnavatelů současně, měli příjem ze zaměstnání i samostatné výdělečné činnosti nebo měli mimo příjem ze zaměstnání příjem z kapitálového majetku nebo pronájmu.  Daňové přiznání lze podat i dobrovolně. Příjmy, ze kterých byla sražena 15% srážková daň, nejsou předmětem daňového přiznání (příkladem může být měsíční příjem na základě dohody o provedení práce, když nebylo podepsáno prohlášení k dani).

Prohlášení poplatníka k dani z příjmů je důležité především v možnosti uplatnění nezdanitelných částek, slev na dani. Sleva na dani za studenta je ve výši 4 020 korun za rok a uplatňuje se jen po tu část roku, kdy student pracoval. Základní sleva na poplatníka, jež platí pro všechny zaměstnance i nestudenty, je ve výši 24 840 korun.

Daňové přiznání musí podat poplatníci do 31. března následujícího roku, jestliže student zmocní daňového poradce, pak je termín posunut až na 30. června. K vyplnění daňového přiznání budou studenti potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele/ů a potvrzení o studiu.