INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Europoslanci schválili zavedení vícejazyčných formulářů

5.3.2014

Občané Evropské Unie, kteří uzavírají sňatek nebo se ucházejí o práci v jiné členské zemi, již nebudou muset zbytečně plýtvat své peníze za úředně ověřené překlady svých dokumentů. Evropští poslanci totiž začátkem února schválili návrh německého europoslance Bernharda Rapkaye, který významně zjednodušuje přeshraniční uznávání veřejných dokumentů a podstatně snižuje množství dokumentů, jež vyžadují úředně ověřený překlad. Podle tohoto přijatého návrhu budou muset evropské národní orgány akceptovat například neověřené překlady univerzitních diplomů, maturitních vysvědčení nebo vlastnických práv.

Evropská unie chce také apelovat na jednotlivé členské státy, aby ve větší míře využívaly vícejazyčné formuláře, které budou vzájemně uznávány.

Bernhard Rapkay okomentoval tento krok velmi optimisticky: „Toto nařízení bude mít velmi pozitivní dopad na občany Evropské unie... Je to milník pro občany Evropy. Významně se sníží byrokratická zátěž a odstraní se překážky, jež bránily skutečnému vytvoření nadnárodní Evropské unie bez hranic.“

"Oddací list, úmrtní list, potvrzení o rozvodu by měly být v jednoduchém režimu a občané nebudou muset být zatěžováni tím, aby je opakovaně předkládali," uvedl europoslanec Jiří Maštálka s tím, že předpis lidem ulehčí život v cizině. "Týká se to 12 milionů občanů EU ročně, kteří se takto pohybují," připomněl europoslanec.

„To nařízení jde velice dobrým směrem. Určitě ulehčí život mnoha smíšeným manželstvím i českým občanům, kteří žijí v jiných státech EU. Problém je, že někteří kolegové z Evropského parlamentu návrh rozšířili o dokumenty z oblasti sociální, zdravotní a finanční. A myslím, že se nám tím zvyšuje riziko falzifikátů v této oblasti,“ upozornil pro rozhlas.cz europoslanec Edvard Kožušník.

Většina europoslanců ale obavy z rizika falšování úředních dokumentů nemá a návrh podpořila. Počítá se totiž se zavedením takzvaného mechanismu důvodných pochybností. Ten by měl sloužit tak, že pokud vzniknou pochybnosti např. o pravosti podpisu, bude možné vyzvat stát, který doklad vydal, aby jej zkontroloval.

Novou legislativu však musejí schválit i členské státy Evropské unie.