INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Důchodci dostanou více peněz

8.2.2018

Od ledna došlo ke zvýšení všech druhů důchodů vyplácených z českého důchodového pojištění. Zvýšení důchodu provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky. Na konci září dosahoval průměrný starobní důchod 11 828 korun.

V letošním roce bude moci odejít do starobního důchodu ten, kdo dosáhne důchodového věku a dobu pojištění alespoň 34 let. Do starobního důchodu budou moci jít například muži narození mezi listopadem 1954 až srpnem 1955 nebo bezdětné ženy narozené v květnu až v prosinci 1955.

Penze se skládá se základní (pevné části) a procentní části. Základní výměra se od ledna zvýšila o 150 korun na 2 700 korun. Variabilní část, která je závislá na získané době důchodového pojištění a dosahovaných výdělcích, vzrostla o 3,5 procenta. Rozhodné období, za něž se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu, zahrnuje roky 1986 až 2017. Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu jsou I. hranice 13 191 korun a II. hranice 119 916 korun.  Příplatky k penzi pro odbojáře a pozůstalé po nich se taktéž zvýšily o 3,5 procenta.

V současnosti připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí návrh na změnu v důchodech. Důchodová novela chce zvednout o 1 000 korun penze lidem starším 85 let. Důvodem jsou vyšší náklady na náročnější péči ve vyšším věku. Dále chce zvýšit poměr pevné části důchodu k průměrné mzdě ze současných devíti na deset procent.

Od 1. února se také zmírnily podmínky pro nárok na sirotčí důchod.  „Nově vznikne nárok i v případech, kdy zemřelý rodič získal jen krátkou dobu důchodového pojištění, a to aspoň jeden rok výdělečné činnosti, popřípadě u osoby starší 38 let aspoň dva roky“ uvedla Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení. Doposud platilo, že nárok na sirotčí důchod vznikl, pokud zemřelý ke dni smrti získal alespoň polovinu doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod. Pro výplatu sirotčího důchodu je nutné sepsat žádost a odevzdat na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.