INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Další zvýšení minimální mzdy

22.8.2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce prosadit další zvýšení minimální mzdy na 12 200 korun. Mělo by se tak jednat o nejvyšší nárůst od roku 1991. Hodinová sazba by se měla zvýšit z 66 korun na 73,20 korun. Návrh musí ještě projít připomínkovým řízením a musí ho schválit vláda.

V současnosti minimální mzda činí 11 000 korun (vzrostla na počátku letošního roku). Minimální mzdu dostává asi 132 000 lidí, což je asi 3,6 procent zaměstnanců. Odboráři požadují přidání o 1 500 korun a pro zaměstnavatele je přiměřené zvýšení mzdy o 800 korun. Jak se ovšem shodli zaměstnavatelé, jedná se především o populistické gesto. Zvýšení minimální mzdy totiž pro podnikatele a firmy představuje další náklady (dle odhadu ministerstva 671 miliónů korun).

Ministerstvo odůvodňuje zvýšení minimální mzdy tím, že je nutné pokrýt vyšší životní náklady zaměstnanců z pracovních příjmů a posílit tak reálnou úroveň minimální mzdy. Chce tak zamezit tomu, aby lidé byli závislí na dávkách. Současná minimální mzda po zdanění činí 9 650 korun a je tak nižší než hranice příjmové chudoby, která je stanovena ve výši 10 691 korun. Další motivací je předpokládaný nárůst sociálního (800 miliónů) a zdravotního pojištění (340 miliónů).

I Zemědělský svaz České republiky je proti dalšímu zvýšení. „S návrhem na zvýšení minimální mzdy ze stávajících 11 000 korun na 12 200 korun zásadně nesouhlasíme. Opakovaně zdůrazňujeme, že jakákoliv úprava výše minimální mzdy musí být vždy výsledkem shody sociálních partnerů a musí být v souladu s reálnou ekonomickou situací ve společnosti. Ani jednu z těchto dvou zásadních podmínek předložený návrh nesplňuje. Navrhovaná výše minimální mzdy se stala součástí politického předvolebního boje a nezohledňuje odlišný vývoj v různých sektorech ekonomiky“, uvedl svaz na svých webových stránkách.

Bohuslav Sobotka s návrhem ministerstva souhlasí. Jeho snahou je přesvědčit koaliční partnery, aby návrh podpořili. Dále dodal, že by se tím splnilo vládní programové hlášení a byly by tak překonány i sliby sociální demokracie, které počítaly na konci volebního období s minimální mzdou alespoň 12 tisíc korun.