INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Co jsou to cestovní náhrady

15.7.2015

Pokud vyšle zaměstnavatel svého zaměstnance na služební cestu, zaměstnanec má právo na náhradu nákladů. Většinou zaměstnavatel proplácí cestovní náhrady ve výši, kterou zaměstnanec vyslaný na služební cestu prokáže.

Některé typy cestovních náhrad ovšem mají stanovena minima a maxima. Tyto limity každoročně určuje vyhláškou Ministerstvo práce a sociálních věcí a týká se to například stravného na tuzemských i zahraničních služebních cestách.

Sazby stravného determinuje vývoj indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování ve srovnání se statistickými údaji, které byly vzaty jako základ pro zákonem stanovené hodnoty. Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty jsou uvedeny v § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce. Jsou zde uvedeny dvakrát, protože § 163 platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a § 176 pro zaměstnance ve státní správě.

Podnikatelské sféře zákoník práce stanovuje maximální hodnotu stravného za každý kalendářní den. Zaměstnavatel v podnikatelské sféře samozřejmě může na stravném vyplatit více, ale stravné vyplacené nad rámec náhrad nebude daňově uznatelným výdajem. Podle zákona o daních z příjmů je daňově uznatelný pouze za podmínky, že tento nadlimit bude na straně zaměstnance součástí jeho mzdy (včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění).

Ve státní správě si naopak zaměstnavatel každoročně stanoví vnitřním předpisem výši stravného v rozpětí daném zákoníkem práce. Může proplatit minimální hodnotu stravného, ale při dostatku finančních prostředků i maximální hodnotu stravného.

Dle zákoníku práce nově přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře za každý den pracovní cesty stravné nejméně ve výši:

  • 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 104 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 hodin až 18 hodin,
  • 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnancům ve státní sféře  za den pracovní cesty náleží stravné ve výši:

  • 69 Kč až 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 104 Kč až 125 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
  • 163 Kč až 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnavatel může stravné krátit. Za každé bezplatně poskytnuté jídlo, jež má charakter snídaně, oběda nebo večeře, vám zaměstnavatel sníží stravné až o:

  • 70 %, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 35 %, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin.
  • 25 %, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

V případě, že jedete na služební cestu autem, máte nárok i na proplacení pohonných hmot. Pokud jedete na pracovní cestu vlastním automobilem, zaměstnavatel vám vyplatí i náhradu za opotřebení a s tím související servis. I v tomto případě minimální výši určuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.