V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Budou neuvolnění zastupitelé hradit sociální pojištění?

14.6.2013

Dne 6. června 2013 se v poslanecké sněmovně konalo jednání rozpočtového výboru. Projednával se zde hlavně Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti se změnou právní úpravy soukromého práva a dále Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2012. Informoval o tom Svaz měst a obcí ČR.
V kontextu s výše zmíněnou rekodifikací soukromého práva se předpokládá, že účast na sociálním zabezpečení, včetně důchodového a nemocenského pojištění, bude nově povinná pro všechny členy zastupitelstev územně správních celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy – podle současné legislativy se tato povinnost týká pouze uvolněných členů zastupitelstev. Tuto novelu v rámci harmonizace legislativy a rušení různých výjimek navrhlo Ministerstvo financí.

Jen pro upřesnění – uvolněný zastupitel či radní vykonává svou funkci jako řádné zaměstnání (tedy na plný úvazek), naopak neuvolněný zastupitel svoji funkci v samosprávě vykonává ještě při jiném zaměstnání.
Jak ale uvedl 1. náměstek ministra financí, od placení sociálního a dalších s ním spojených pojištění, budou osvobozeni ti členové zastupitelstev, jejichž měsíční odměna nepřesahuje     2 500 Kč. Díky tomuto omezení se tedy tato změna dotkne zejména členů zastupitelstev krajské samosprávy, hlavního města Prahy a zmíněných neuvolněných starostů.

Jako téměř každá novela, má i tato své výhody a nevýhody. Výhodou může být ono „čištění“ naší legislativy od výjimek a snížení odměn zastupitelům. Nevýhodou je ale negativní dopad na rozpočty obcí, jelikož následkem zavedení zamýšlené novely by bylo zvýšení výdajů obecních samospráv a také to, že by se obecní peníze přeposílaly zpět do státního rozpočtu.

Závěrem je důležité poznamenat, že tento vládní návrh se setkal hlavně s kritikou, nebyl přijat a nepostupuje tedy na plénum poslanecké sněmovny. Proti návrhu se postavil např. poslanec Vladislav Vilímec, který podal pozměňovací návrh – navrhl vypustit onu pasáž o účasti na sociálním pojištění pro neuvolněné zastupitele. Členů za Svazu měst a obcí, kteří novelu podpořili, bylo pouze pět. Nyní tedy záleží na tom, k jakým změnám dojde v rámci 2. čtení.