INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Budou neuvolnění zastupitelé hradit sociální pojištění?

14.6.2013

Dne 6. června 2013 se v poslanecké sněmovně konalo jednání rozpočtového výboru. Projednával se zde hlavně Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti se změnou právní úpravy soukromého práva a dále Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2012. Informoval o tom Svaz měst a obcí ČR.
V kontextu s výše zmíněnou rekodifikací soukromého práva se předpokládá, že účast na sociálním zabezpečení, včetně důchodového a nemocenského pojištění, bude nově povinná pro všechny členy zastupitelstev územně správních celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy – podle současné legislativy se tato povinnost týká pouze uvolněných členů zastupitelstev. Tuto novelu v rámci harmonizace legislativy a rušení různých výjimek navrhlo Ministerstvo financí.

Jen pro upřesnění – uvolněný zastupitel či radní vykonává svou funkci jako řádné zaměstnání (tedy na plný úvazek), naopak neuvolněný zastupitel svoji funkci v samosprávě vykonává ještě při jiném zaměstnání.
Jak ale uvedl 1. náměstek ministra financí, od placení sociálního a dalších s ním spojených pojištění, budou osvobozeni ti členové zastupitelstev, jejichž měsíční odměna nepřesahuje     2 500 Kč. Díky tomuto omezení se tedy tato změna dotkne zejména členů zastupitelstev krajské samosprávy, hlavního města Prahy a zmíněných neuvolněných starostů.

Jako téměř každá novela, má i tato své výhody a nevýhody. Výhodou může být ono „čištění“ naší legislativy od výjimek a snížení odměn zastupitelům. Nevýhodou je ale negativní dopad na rozpočty obcí, jelikož následkem zavedení zamýšlené novely by bylo zvýšení výdajů obecních samospráv a také to, že by se obecní peníze přeposílaly zpět do státního rozpočtu.

Závěrem je důležité poznamenat, že tento vládní návrh se setkal hlavně s kritikou, nebyl přijat a nepostupuje tedy na plénum poslanecké sněmovny. Proti návrhu se postavil např. poslanec Vladislav Vilímec, který podal pozměňovací návrh – navrhl vypustit onu pasáž o účasti na sociálním pojištění pro neuvolněné zastupitele. Členů za Svazu měst a obcí, kteří novelu podpořili, bylo pouze pět. Nyní tedy záleží na tom, k jakým změnám dojde v rámci 2. čtení.