INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Správa hřbitova v praxi - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
5.12.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Kateřina Křečková 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit účastníky se zákonem o pohřebnictví a jeho aplikaci v praxi. Rozebrána bude zejména problematika nájemních smluv, nového cenového výměru Ministerstva financí, kontrola cenotvorby, vedení evidencí, opuštěnost nájemních smluv a příslušenství hrobů a dalších záležitostí. Využito bude i praktických zkušeností, které se mohou podílet na zkvalitnění výkonu v této oblasti. Současně bude vytvořen prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s aplikací novely zákona o pohřebnictví na provoz pohřebiště

Cílovou skupinou jsou úředníci podle zákona č. 312/2002 Sb., mající na starosti agendu pohřebnictví.

Program webináře:

 • Zákon o pohřebnictví – velká novela účinná od 1. září 2017, přehled změn právní úpravy s důrazem na problémové oblasti.
 • Vedení evidence v oblasti pohřebnictví, řád hřbitova – vázaná kniha vs. el. programy.
 • Praktické postupy v agendě pohřebnictví.
 • Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – rozbor častých chyb.
 • Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení.
 • Přechod nájmu na dědice a aplikace v praxi.
 • Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova.
 • Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech.
 • Vybraná problematika řádů pohřebišť.
 • Právní předpisy pro oblast cen.
 • Stanovení maximální ceny pronájmu u pozemků pro hrobová místa.
 • Stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním cenovými orgány
 • Diskuse, odpovědi na dotazy a aktuální poznatky z praxe