INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
24.9.2024
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Anna Vašíčková 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
3.10.2024
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Mgr. Pavel Šrámek Ph.D. 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
8.10.2024
9:00 - 14:00
Plzeň
Hotel Central
Mgr. Miroslav Eisenhammer Ph.D. 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
10.10.2024
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
PhDr. Simona Binarová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
15.10.2024
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Mgr. Radek Pokorný 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
22.10.2024
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Hana Brzobohatá 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
5.11.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
PhDr. Simona Binarová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
21.11.2024
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Anna Vašíčková 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
28.11.2024
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
PhDr. Irena Hajzlerová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem semináře je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.

Seminář je určen veřejnoprávním původcům dokumentů jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy a školská zařízení (s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování), zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce a další.

Program semináře:

 • Legislativa - právní předpisy a jejich výklad
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně posledních novelizací tohoto zákona - zákon č. 261/2021, č. 284/2021 a č. 89/2022
  • prováděcí předpis - vyhláška č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, včetně poslední novely - vyhláška č. 96/2023. Další předpisy související s výkonem spisové služby
 • Elektronická spisová služba
  • důsledky uplatněni zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů na výkon spisové služby.
  • Zákon č. 301/2008 Sb., který mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 300/2008 Sb.
  • Prováděcí předpisy k zákonu č. 300/2008 Sb. a jejich dopad na vedení spisové služby
  • národní standart pro elektronické systémy spisových služeb – poslední novela
  • zásady výkonu spisové služby prováděné v elektronických systémech spisové služby
  • odlišné a společné znaky při provádění výkonu spisové služby v elektronických systémech spisové služby a výkonu spisové služby v listinné podobě
  • Příprava atestací ESSL, povinnosti vybraných veřejnoprávních původců
 • Specifické typy dokumentů a nakládání s nimi
  • účetní doklady podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • doklady podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a zejména dle novel tohoto zákona
  • Specifické postupy podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
  • dokumenty obsahující osobní a citlivé údaje podle zákona č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • nahlížení do dokumentů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • některé další specifické typy dokumentů a nakládání s nimi (kroniky, matriky, zdravotnická dokumentace). Nakládání s uvedenými typy dokumentů vychází z platných právních předpisů.
 • Interní předpisy pro oblast spisové služby
  • zásady pro zpracování spisových řádů se zahrnutím změn vyvolaných uvedenými právními předpisy.
  • zásady pro vypracování spisových a skartačních plánů
  • vzorové spisové řády se spisovými a skartačními plány
 • Průběh a varianty skartačního řízení, předávání archiválií do archivů. 
 • Možné přestupky proti archivnímu zákonu, kontroly a sankce.
 • Upozornění na nejčastější chyby, řešení dotazů z praxe účastníků a diskuze