Z důvodu ochrany zdraví našich klientů rušíme veškerá školení do 17. dubna 2020. Přihlášené účastníky kontaktujeme a naplánované akce přesunujeme na později.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Stanislav Szpandrzyk

Mgr. Stanislav Szpandrzyk působí na Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR a v rámci své agendy se zabývá například odměňováním členů zastupitelstev ÚSC nebo zákonem o kontrole. Podílí se na přípravě stanovisek a metodických pokynů ministerstva a o dané problematice rovněž přednáší.