V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se konají do 3.11.2020. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Stanislav Szpandrzyk

Mgr. Stanislav Szpandrzyk působí na Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR a v rámci své agendy se zabývá například odměňováním členů zastupitelstev ÚSC nebo zákonem o kontrole. Podílí se na přípravě stanovisek a metodických pokynů ministerstva a o dané problematice rovněž přednáší.