INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Jana Šmídová

Jana Šmídová je metodičkou daně z příjmů fyzických osob Generálního finančního ředitelství se zaměřením na závislou činnost a pojistné na důchodové spoření. Věnuje se lektorské a publikační činnosti zaměřené na problematiku závislé činnosti (zejména ve vztahu k povinnostem plátců a tiskopisům) a pojistného na důchodové spoření z pohledu plátce daně. Publikuje v odborných časopisech Mzdová účetní, Práce a Mzdy a Finanční, daňový a účetní bulletin.