INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Petr Sedláček

Mgr. Petr Sedláček je advokátem v Brně, který se zaměřuje na témata trestního, právního, občanského a rodinného práva. Také se zajímá o problematiku právní úpravy zbraní a střeliva, použití zbraní v rámci nutné obrany či krajní nouze a přestupkového řízení. Podílel se na vzniku Encyklopedie českých právních dějin a jako externista působí na Katedře dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity předmětu Právní úprava držení zbraní.