V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se konají do 3.11.2020. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Petr Sedláček

Mgr. Petr Sedláček je advokátem v Brně, který se zaměřuje na témata trestního, právního, občanského a rodinného práva. Také se zajímá o problematiku právní úpravy zbraní a střeliva, použití zbraní v rámci nutné obrany či krajní nouze a přestupkového řízení. Podílel se na vzniku Encyklopedie českých právních dějin a jako externista působí na Katedře dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity předmětu Právní úprava držení zbraní.