INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied se věnuje pracovněprávní legislativě. Je spoluautorem řady odborných publikací zaměřených na pracovněprávní problematiku,dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti se zaměřením na aplikaci pracovněprávních předpisů v praxi.