INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. arch. Dagmar Saktorová

Ing. arch. Dagmar Saktorová působí na Odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Moravskoslezského kraje. Ve své bohaté publikační činnosti se věnuje především problematice urbanismu a územního plánování, příležitostně přednáší na Vysoké škole báňské v Ostravě.