V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se konají do 3.11.2020. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. arch. Dagmar Saktorová

Ing. arch. Dagmar Saktorová působí na Odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Moravskoslezského kraje. Ve své bohaté publikační činnosti se věnuje především problematice urbanismu a územního plánování, příležitostně přednáší na Vysoké škole báňské v Ostravě.