V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Zuzana Rylová

Ing. Zuzana Rylová
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. v letech 1991 až 2004 pracovala na Finančním ředitelství v Ostravě jako metodik daně z příjmů fyzických osob, v letech 2004 až 2014 učila daně na Katedře účetnictví Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Od roku 1994 se věnuje publikační a lektorské činnosti a od roku 2004 je daňovým poradcem. Působí jako zkušební komisař Komory daňových poradců. Je členkou prezídia Komory daňových poradců.