INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Zuzana Rylová

Ing. Zuzana Rylová
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. v letech 1991 až 2004 pracovala na Finančním ředitelství v Ostravě jako metodik daně z příjmů fyzických osob, v letech 2004 až 2014 učila daně na Katedře účetnictví Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Od roku 1994 se věnuje publikační a lektorské činnosti a od roku 2004 je daňovým poradcem. Působí jako zkušební komisař Komory daňových poradců. Je členkou prezídia Komory daňových poradců.