V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Tomáš Pösl

Ing. Tomáš Pösl je dlouholetým pracovníkem ústředního správního orgánu zabývající se problematikou zákona o kontrole a jeho správnou aplikací v praxi. Podílí se na zpracování výkladových stanovisek a na koordinaci a vyhodnocování kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků.