V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se měla konat v době nouzového stavu. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Tomáš Pösl

Ing. Tomáš Pösl je dlouholetým pracovníkem ústředního správního orgánu zabývající se problematikou zákona o kontrole a jeho správnou aplikací v praxi. Podílí se na zpracování výkladových stanovisek a na koordinaci a vyhodnocování kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků.