INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Tomáš Pösl

Ing. Tomáš Pösl je dlouholetým pracovníkem ústředního správního orgánu zabývající se problematikou zákona o kontrole a jeho správnou aplikací v praxi. Podílí se na zpracování výkladových stanovisek a na koordinaci a vyhodnocování kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků.