INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová je advokátka specializující se na pracovní právo. Vedle své advokátní praxe také dlouholetým odborným garantem a lektorkou kurzu Pracovní právo pro personalisty I. a II., který je pořádán v rámci programu celoživotního vzdělávání Katedrou andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova. Je členem kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV) a zakládajícím členem asociace advokátů specializujících se na pracovní právo – Czech Employment Lawyers Association (CzELA). . Advokátní služby poskytuje také v anglickém jazyce.