INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Otakar Machala

Ing. Otakar Machala poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisí. Je společníkem a jednatelem daňově poradenské společnosti. Ve své praxi, v přednáškové činnosti a při lektorském vedení vzdělávacích kurzů se orientuje právě na problematiku daně z příjmů právnických a fyzických osob a účetnictví. Vydává také odborné články.