V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Doc. JUDr. Ludmila Lochmanová Ph.D.

Doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. působí na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jako vedoucí Katedry obchodního práva a mezinárodního práva soukromého. Je členkou rozkladové komise pro veřejné zakázky ÚOHS a rozhodkyní zapsanou v seznamu rozhodců pro spotřebitelské spory vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Průběžně zpracovává odborná stanoviska pro advokátní kanceláře a přednáší právo obchodních korporací pro širokou veřejnost.