INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Doc. JUDr. Ludmila Lochmanová Ph.D.

Doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. působí na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jako vedoucí Katedry obchodního práva a mezinárodního práva soukromého. Je členkou rozkladové komise pro veřejné zakázky ÚOHS a rozhodkyní zapsanou v seznamu rozhodců pro spotřebitelské spory vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Průběžně zpracovává odborná stanoviska pro advokátní kanceláře a přednáší právo obchodních korporací pro širokou veřejnost.