INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Jana Kovačová

Ing. Jana Kovačová
Ing. Jana Kovačova působí v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů již od roku 2000, kdy vešel v účinnost aktuální zákony o evidenci obyvatel a rodných číslech, o občanských průkazech a o cestovních dokladech. Během své praxe zajišťovala z hlediska těchto zákonů činnost ohlašovny (pro oblast EO), obecního úřadu obce s rozšířenou působností i krajského úřadu (pro oblasti EO, OP, CD), vystupovala ve správním řízení jako prvostupňový i odvolací orgán. Má zkušenosti z metodického řízení i kontrolní činnosti v těchto oblastech. Více než 16 let působí jako lektor v rámci průběžného vzdělávání úředníků pro dané oblasti.