INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Miluše Kinovičová

Ing. Miluše Kinovičová je daňový poradce, který poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.