V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Petr Kieler

Mgr. Petr Kieler
Mgr. Petr Kieler je vedoucím právního odboru Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu. V minulosti pracoval pět let na oddělení správních činností na Ministerstvu práce a sociálních věcí jakožto odvolacího orgánu proti rozhodnutím Úřadu práce ČR.V rámci své činnosti se zaměřuje zejména na problematiku správního trestání v oblasti zaměstnanosti a v oblasti pracovněprávních vztahů. Je členem II. senátu rozkladové komise Ministerstva práce a sociálních věcí.