Z důvodu ochrany zdraví našich klientů rušíme veškerá školení do 10. května 2020. Přihlášené účastníky kontaktujeme a naplánované akce přesunujeme na později.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Petr Kieler

Mgr. Petr Kieler
Mgr. Petr Kieler je vedoucím právního odboru Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu. V minulosti pracoval pět let na oddělení správních činností na Ministerstvu práce a sociálních věcí jakožto odvolacího orgánu proti rozhodnutím Úřadu práce ČR.V rámci své činnosti se zaměřuje zejména na problematiku správního trestání v oblasti zaměstnanosti a v oblasti pracovněprávních vztahů. Je členem II. senátu rozkladové komise Ministerstva práce a sociálních věcí.