INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Petr Kieler

Mgr. Petr Kieler
Mgr. Petr Kieler je vedoucím právního odboru Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu. V minulosti pracoval pět let na oddělení správních činností na Ministerstvu práce a sociálních věcí jakožto odvolacího orgánu proti rozhodnutím Úřadu práce ČR.V rámci své činnosti se zaměřuje zejména na problematiku správního trestání v oblasti zaměstnanosti a v oblasti pracovněprávních vztahů. Je členem II. senátu rozkladové komise Ministerstva práce a sociálních věcí.