V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se konají do 3.11.2020. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

PhDr. Jitka Janečková

PhDr. Jitka Janečková
PhDr. Jitka Janečková pracuje v Archivu města Plzně v oblasti předarchivní péče, výběru a zpracování archiválií. Při seminářích, které koná od roku 1998, uplatňuje nejen metodické znalosti, ale též praktické zkušenosti z oboru spisové služby i archivnictví.