INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

PhDr. Jitka Janečková

PhDr. Jitka Janečková
PhDr. Jitka Janečková pracuje v Archivu města Plzně v oblasti předarchivní péče, výběru a zpracování archiválií. Při seminářích, které koná od roku 1998, uplatňuje nejen metodické znalosti, ale též praktické zkušenosti z oboru spisové služby i archivnictví.