INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Michaela Hradcová

Mgr. Michaela Hradcová
Mgr. Michaela Hradcová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V současné době působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí na odboru sociálního pojištění, kde se podílí na přípravě novel zejména zákona o nemocenském pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.