INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Marie Hajšmanová

Ing. Marie Hajšmanová
Ing. Marie Hajšmanová je dlouholetou soudní znalkyní v oboru mezd a účetnictví a mzdovou auditorkou s garancí IES, je vyhledávanou lektorkou na problematiku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odměňování v podnikatelské sféře, náhrad mezd a cestovních náhrad. Využívá nejen teoretických znalostí právních předpisů v oblasti pracovního práva a daně z příjmů, ale i praktických zkušeností z práce mzdové účetní, metodičky Finančního ředitelství v Plzni, asistentky daňového poradce a auditora. Příležitostně publikuje v odborných časopisech se zaměřením na mzdovou problematiku.