V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Marie Hajšmanová

Ing. Marie Hajšmanová
Ing. Marie Hajšmanová je dlouholetou soudní znalkyní v oboru mezd a účetnictví a mzdovou auditorkou s garancí IES, je vyhledávanou lektorkou na problematiku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odměňování v podnikatelské sféře, náhrad mezd a cestovních náhrad. Využívá nejen teoretických znalostí právních předpisů v oblasti pracovního práva a daně z příjmů, ale i praktických zkušeností z práce mzdové účetní, metodičky Finančního ředitelství v Plzni, asistentky daňového poradce a auditora. Příležitostně publikuje v odborných časopisech se zaměřením na mzdovou problematiku.