INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Bc. Barbora Fürstová

Ing. Bc. Barbora Fürstová (dříveTomčalová) působila 5 let na Ministerstvu životního prostředí (odbor posuzování vlivů na životní prostředí). Poté přešla do služeb samospráv, kde se již přes 10 let věnuje komplexnímu výkonu veřejné správy a samosprávy (územní plánování, odpadové a vodní hospodářství, ochrana přírody, aj.). Působí také jako odborná asistentka SOVAK ČR. Je spoluautorkou publikací (zejména v oblasti odpadového hospodářství) a metodických výkladů, které se týkají vedení krajů v oblasti EIA, a příručky pro členy zastupitelstva.