INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Prof. JUDr. Josef Fiala CSc.

Prof. JUDr. Josef Fiala CSc.
Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. je vedoucím katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a člen Legislativní rady vlády. Vyučuje v magisterských i doktorských studijních programech, má bohatou publikační činnost a je vedoucím autorského kolektivu učebnic občanského práva hmotného.