V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se měla konat v době nouzového stavu. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Prof. JUDr. Josef Fiala CSc.

Prof. JUDr. Josef Fiala CSc.
Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. je vedoucím katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a člen Legislativní rady vlády. Vyučuje v magisterských i doktorských studijních programech, má bohatou publikační činnost a je vedoucím autorského kolektivu učebnic občanského práva hmotného.