INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Josef Federsel

Ing. Josef Federsel
Ing. Josef Federsel pracuje ve státní správě na Odboru správní činnosti v oblasti poplatků. V minulosti působil na odboru Majetkové daně, daně silniční, poplatků a oceňování a odboru Legislativy správy daní. Má bohaté lektorské zkušenosti, zaměřuje se především na problematiku správy daní a poplatků a na daňový řád.