V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se konají do 3.11.2020. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Pavla Dvořáková

Ing. Pavla Dvořáková má dlouholeté zkušenosti s auditem a kontrolou příspěvkových organizací, obecně prospěšných společností a spolků. Věnuje se také přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí. Díky své pedagogické praxi je schopna obsah seminářů srozumitelně podat a vysvětlit.