INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Katarína Dobešová

Katarína Dobešová
Katarína Dobešová působí na Ministerstvu financí na odboru legislativy daně z příjmů ze závislé činnosti. Je uznávanou expertkou v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, autorkou řady odborných článků a publikací a oblíbenou lektorkou.