V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se měla konat v době nouzového stavu. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Helena Čornejová

Ing. Helena Čornejová se dlouhodobě zabývá problematikou FKSP, v Českomoravské konfederaci odborových svazů, kde se právě této oblasti věnovala.