Z důvodu ochrany zdraví našich klientů rušíme veškerá školení do 10. května 2020. Přihlášené účastníky kontaktujeme a naplánované akce přesunujeme na později.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Helena Čornejová

Ing. Helena Čornejová se dlouhodobě zabývá problematikou FKSP, v Českomoravské konfederaci odborových svazů, kde se právě této oblasti věnovala.