V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Helena Čornejová

Ing. Helena Čornejová se dlouhodobě zabývá problematikou FKSP, v Českomoravské konfederaci odborových svazů, kde se právě této oblasti věnovala.