INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Helena Čornejová

Ing. Helena Čornejová se dlouhodobě zabývá problematikou FKSP, v Českomoravské konfederaci odborových svazů, kde se právě této oblasti věnovala.